leo

Leo con ascendente en Aries

Tipo mixto Leo-Aries. ¿No sabes tu ascendente?